Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Aktif İthalat Danışmanlık

Servis

Sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam etmek için çalışıyoruz
Servis

Servis

Servis İstasyonu 

 

İthalatçılar ,imalatçı/üretici ve /veya ,ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için;kullanım ömürleri süresince satış sonrası  montaj ,bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere ,kendileri tarafından ve /veya aralarındaki sözleşme uyarınca bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan yada kurulmuş bulunan tesisleri ifade etmektedir. 

 

Servis İstasyonlarının Özellikleri Ve Sayısı

 

Servis istasyonlarının hizmet konularına göre bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve /veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir. İmal veya ithal edilen malın ;özelliği ,kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, bakanlıkça belirlenir ve /veya değiştirilir.

 

İthalatçının Ve İmalatçının Sorumluluğu

 

Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi ithalatçı ve imalatçılar satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilsen sorumludurlar. Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler , malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

 

Satıcı Firmanın Sorumlulukları

 

Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye,posta ,kargo veya servis elemanlarının ulaşım giderleri gibi herhangi bir ilave ücret ilave edilemez.tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici –ithalatçı,satıcı ve teknik servis sorumludur.

Servis istasyonları tarafından verilen montaj,bakın ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak , 1 yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz.

 

Servis Sözleşmelerinin Yeterlilik Süreleri

 

Servis sözleşmeleri 1 yıl geçerlidir. Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için sözleşmelerin her yıl yenilenerek TSE ‘ye teslim edilmesi gerekmektedir. Servis sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerinde teknik servislere sözleşeme ücretlerinin ödenmesi gerekmektir.

 

 

Örnektir

 

YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
Ünvanı    :    AKTİF DANIŞMANLIK TEMSİLCİLİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi    :    KONUR SOKAK NO: 69/5 BAKANLIKLAR
İli    :    ANKARA
Telefon    :    0 312 417 50 87 -417 13 88 -417 10 84
Faks     :    0 312 417 96 79
Vergi dairesi     :    ÇANKAYA
COKEY (ID) numarası    :    042 004 9582TS 12540    21.12.2006  Yetkili servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için - Kurallar   standardına uygun  YUXEXES markalı güvenlik ürünleri

 

 1- Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Ancak taraflardan birisi sözleşme süresinin sona erme tarihinden 1 ay önce sözleşmenin feshini ihbar etmezse sözleşme 1 yıl süreyle yenilenmiş sayılır. Takip eden sözleşme dönemlerinde de aynı usüller benimsenmiştir. 
2- Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonu olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur. 
3- Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; sanayi malının firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez. 
4- Servis istasyonu, kendilerine intikal ettirilen arızalı sanayi malları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar. 
a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri, 
b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi, 
c) Malın tüketiciye teslim tarihi, 
d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır), 
e) Varsa ücreti, 
f) Servis yetkilisinin imzası, 
5- Kullanım ömrü süresince, sanayi malının bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise sanayi malının teslimi tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez. 
6- Servis istasyonu  tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangibir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin sanayi malını kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır. 
7-Malın garanti süresi  dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir. 
8- Servis istasyonu, “Yedek Parça Fiyat Listesi” ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır. 
9- Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları sanayi mallarına ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır. 
10- Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren sanayi mallarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir. 
11- “İşbu sözleşme ile taraflar, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’den  doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.”
12- Yukarıda belirtilen servis istasyonu imalatçı ve /veya ithalatçı firmanın (ana firma)ünvanının değişmesi halinde , sözleşme süresi boyunca hizmet vermeye devam edecektir. 
13-ONAY
SERVİS YETKİLİSİ İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA YETKİLİSİ 
KAŞE /İMZA                                                                                          KAŞE /İMZA 
TARİH                                                                                                 TARİH

Not: İş bu sözleşme ile taraflar ,4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelikten doğan sorumluluk ve hükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

 

 

SERVİS İSTASYONLARINDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN 
YEDEK PARÇA LİSTESİ

TS 10956 Tamir ve Bakım Servisleri- Elektronik Mamüller için- Sınıflandırma ve Özellikler

Oto Radyo Teyp:  

Ön panel
Ses kontrol potansiyometresi
Led ön panel aydınlatma grubu
Kondansatör ve direnç
Ses kontrol entegresi
Transistör
Televizyon:

Horızantal  Çıkış Transıstor
Sistem Entegre
Power  Çıkış  Transıstor
Kamera - Vıdeo:  

Vıdeo Kafası
Sistem Entegre
Mekanik Parçalar
Lens
Audıo:

Audio Kafası
Lastikler
Sistem entegre
Mekanik Parçalar
Plazma: 

Lamba Besleme     
Plazma  Panel 
Besleme  Devresi 
Panel Sürücü Kartları
Cctv Kamera – Cctv Vıdeo:

Vıdeo Kafası
Mekanik Parçalar
Vıdeo Çıkış Entegreleri
TSE 10079 Yetkili Servisler-Elektrikli, Gazlı ve Cihazlar Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılanlar İçin-Kurallar (40 servis)

Gazlı Şofben :

Diyafram
Enjektör
Baca sensörü
Termoeleman
Basınç regülatörü
Emniyet termostatı
Pilot enjektörü
Buji
Termosifon:

Isıtıcı
Isıtıcı flanş Contası
Emniyet Ventili
Emniyet Termostatı
Termostat
V-Otomat Sigorta
Askı Kanca Grubu
Elektrik Süpürgesi:

Toz Torbası
Hortum Grubu
Tekerlek Grubu
Egzost filtresi
Parke/ Halı fırçası
Motor grubu
Mikrofiltre kaseti
Uzatma borusu
Kablo sarıcı
Elektronik kart
Bulaşık Makinası:

Su seviye şalteri
Su giriş vanası
Tutamak
Kilit grubu
Deterjan kutusu
Tuz kutusu grubu
Buton
Kapı emniyet şalteri
Su giriş hortumu grubu
Termostat
Motor
Pompa
Program cihazı
Boşaltma hortumu
Çamaşır Makinası:

Tutamak grubu
V kayışı
Emniyet anahtarı
Anahtar
Pompa
Kazan körüğü
Ayarlı ayak grubu
Boşaltma hortumu
Su giriş vanası
Rulman ve rulman yuvası grubu
Kondansatör
Muhtelif düğme
Ön kapak grubu
Komple amortisör
Elektronik Modül
Şebeke Hortumu
Termostat
Motor
Isıtıcı
Menteşe
Programlama cihazı
Tambur grubu
Yağ keçesi
Boşaltma hortumu grubu
Su seviye anahtarı
Fırın:

Buji
Ayak grubu
Fırın düğme grubu
Fırın rezistansı
Termostat
Muhtelif enjektör
Tutamak grubu
Ateşleme butonu
Bek şapkası
Bek Grubu
Ateşleme bobin buton grubu
Çok Fonksiyonlu Şalter
Ön kapak menteşe grubu
Fırın musluk
Kapak conta grubu
Saat grubu
Buzdolabı:

Drayer
Termostat
Ampul
Muhtelif ısıtıcı
Kompresör tamponu
Kompresör üstü buharlaştırma kabı
Kompresör
Muhtelif raf
Fan grubu
Ayarlı ayak grubu
Elektronik Kart (Varsa)
Timer
Termostat kutusu
Damper Termostat (Klapeli)
Gösterge kartı
Kapı contası grubu
Evaparatör
Buton
Kapı tutamağı
Fan motoru (Varsa)
Kompresör Role Termik Grubu
Soğutucu Gaz
Küçük Ev Aletleri:

Şarjlı pil grubu                         
Toz Kutusu
Muhtelif termostat grubu
Pil
Mikser / Blender komple çırpıcı
Muhtelif Fan
Taban grubu
On-Off Potansiyometreli Şalter
Dişi kavrama
Elektronik kart
Mikser / Blender parçalayıcı grubu
Motor
Şok buhar boru grubu
Robot bıçağı
Metal Elek
Su tankı ve kapak grubu
Şalter Grubu
TS 12845 Yetkili Servisler- Profesyonel Amaçlı Kameralar, Videolar, Projeksiyon Cihazları, Stüdyo Tipi Alıcı Cihazları vb. İçin- Kurallar

Projektör:  

Lamba
LCD Panel
Vıdeo Çıkış Transıstoru
Lamba Besleme Devresi
Ayar Bacağı 
TS 12134 Yetkili servisler- GSM Cep Telefonları İçin- Kurallar

Cep Telefonu:

Swap Box
Upper Case Shell
Lower Case Shell
Anten
Anten bağlayıcı
Kapasitör
I/O Konnektör
Görüntüleme modülü
Şarj diyotu
LED
Diplexer
Sim kart tutucu
Sim kart okuyucu
Vibrasyon - alarm ünitesi
Hoperlör
Mikrofon
ZIF Konnektör
Aydınlatma ünitesi aksamı
Faks Cihazları: 

Elektronık Devre Kartları
Okuma Unitesi Ve Yedek Parçaları
Yazma Unitesi (Cihaza Göre Farklılık Gösterebilir) Ve Yedek Parçaları
Kullanıcı Paneli Ve Yedek Parçaları
Kağıt Alma Ve İletme Mekanizması Ve Yedek Parçaları
Merdaneler (Lastik, Plastik)
Dişliler (Metal, Plastik)
Yaylar (Metal)
Makaralar (Metal, Plastik)
Miller (Metal, Plastik)
Lastikler
Aynalar
Toner Kit (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
Drum (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
Toner (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
Sıvı Mürekkep Kartuşu (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
Thermal Fılm (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
TS 12739 Yetkili Servisler- Kablolu, Kablosuz ve Dect Telefonlar İle Telefon Santralleri İçin- Kurallar

Telefon Santralı:

Güç kaynağı
İç hat kartı
Dış hat kartı
Sigorta seti
Telefon Cihazı:

Spiral kablo
Hat kablosu
Ahize
Tuş takımı
Kablosuz Telefon Cihazı:

Pil
Tuş lastiği
Anten seti
Adaptör
Hat kablosu
TS 12710 Yetkili Servisler- Takım Tezgahları- Talaşlı ve Talaşsız Kesme Makinaları İçin- Kurallar

Takım Tezgahları:

Selenoid Valfler
Kontaktör Ve Termikler
Elektronik Röleler
Fenermili Ve Eksen Rulmanları
Fenermili Ve Eksen Kayışları
Limit Swıtchleri
Hidrolik Basınç Swıtchleri
Pnomatik Basınç Swıtchleri
Muhtelif Çap Yakınlık  Swıtchleri
Encoder
Valf Bobinleri
Start / Stop Butonu
Vidalı Mil Ve Somunlar