Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Aktif İthalat Danışmanlık

Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu

Sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam etmek için çalışıyoruz
Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu

Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu

Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu

MADDE 5 –

(1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.

 

(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

 

Servis İstasyonlarının Kuruluşu 

 

İthalatçılar ,imalatçı ve üreticiler bakanlıkça tespit ve ilan edilen her mal gurubu için belirtilen kullanım ömrü süresince ,satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere ,yine bakanlıkça tespit ve ilan edilen yer ,sayı ve özellikte servis istasyonu kurma ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

         Servis istasyonları , doğrudan ithalatçı ve imalatçılar tarafından yada yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. İthalatçılar ve imalatçılar yazılı sözleşme yapmak sureti ile önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için ithalat ve imalat yapan kişi ve kuruluşlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.