Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Aktif İthalat Danışmanlık

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

Uzman ve Deneyimli Kadrosu ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu

 

MADDE 5 –

 

(1) (Değişik:RG-05/11/2020-31295) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

 

(2) (Değişik:RG-05/11/2020-31295) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.

 

(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.