Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Aktif İthalat Danışmanlık

Satış Sonrası Cezai Hükümler

Uzman ve Deneyimli Kadrosu ile Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri
Satış Sonrası Cezai Hükümler

Satış Sonrası Cezai Hükümler

 

Ceza hükümleri
MADDE 77

(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet
yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda yüz bin Türk Lirası; kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk
Lirası; servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk
Lirası idari para cezası uygulanır.